SKIDANJE I ISPITIVANJE POGONSKOG MOTORA

 

 

Skidanje se sastoji u tome da se prvo skine klinasti remen, oslobodi vijak za zategnutost remena, izvadi rascjepka sa glavnog klina koji nosi motor i laganim udarcima se izbije klin. Predhodno treba izvuci konektor, da nebi doslo da pucanja konektora ili izvlacenja žica, kada motor bude slobodno pao na zemlju.

Za ispitivanje motora potreban je produžni kabel sa odgovarajucim stopicama, kratke vezice za povezivanje kondenzatora na motor, ispravan kondenzator 20mf/250-300V, univerzalni instrument i ispitivac faznog napona.

Postupak ispitivanja je slijedeci:

- ommetrom provjeriti ispravnost termicke (bimetalne) zaštite, svaki kalem pojedinacno i svaki izvod prema oklopu (ommetar na x1000)

- u slucaju da nije u kratkom spoju, niti u spoju sa oklopom, a zaštita je ispravna, ovisno koja se brzina ispituje i koristeci šemu spoja i izvoda, prikljciti kabel sa kondenzatorom

- pustiti pod napon, pa ako se motor okrece u jednom smijeru, provjeriti i drugi smijer te centrifugu, a ako se neokrece, pod predpostavkom da je kondenzator ispravan, elektromotor je neispravan i

- opteretiti motor na remenici drvenim predmetom (drška od cekica), kako bi se znalo dali ima odgovarajucu snagu.


a.
b.
c.

Shema ispitivanja elktromotora sa 5 izvoda,
a) mala brzina-smjer desni; b) mala brzina-smjer lijevi; c) velika brzina

a.
b.
c.

Sema ispitivanja elektromotora sa 6 izvoda
a) mala brzina-smjer desni; b) mala brzina-smjer lijevi; c) velika brzina

U slucaju da prilikom ispitivanja motor samo zuji, treba ga pomaknuti rukom na remenici da se okrene u pravom smijeru, a to je dokaz da je neispravan kondenzator kome se smanjio kapacitet. Ako izgori osigurac, elektromotor je sigorno neispravan, te ga treba zamjeniti novim ili premotati. Ako se motor prilikom rada zagrijava, doslo je do kracenja namotaja u njemu sto je vrlo tesko ispitati ommetrom i u tom slucaju ga trba zamijenuti novim ili premotati

Prilikom postavljanja motora na njegovo mjesto u mašini, postupak je obrnut od skidanja. Treba obratiti pažnju na zategnutost klinastog remena koji nesmije imati veci ugib od 2 cm. Zategnutost se najbolje postiže, ako motor sopstvenom masom zateže remen, a potom se ucvrsti vijak.