OBJAŠNJENJE ZA EI - NIŠ


Napomena ; Razliciti tipovi masina koji imaju identicne elektricne seme, razlikuju se u mehanickim sklopovima. Npr. S1001 za razliku od S1002 ima posebna vrata koja pokrivaju prednju stranu masine, izuzev komandne ploce.

1. Ves masina S 55 bio nema sijalice S1 i S2 koje ima S 56 bio.

2. Ves masina S 55 de lux nema sijalice S1 i S2 koje ima S 74 bio

3. Programatori PG 600-01 i PG 601-01 se razlikuju jedino po tome sto PG 601-o1 nema pus-pul kontakte. Sa njegovom ugradnjom mora se rijesiti nacin ukljucenja , odnosno iskljucenja, ako masina nema glavni prekidac.

4. Programator PG 900 L moze se zamjeniti slijedecim programatorima: a. PG 900-01-na nacin broj na broj, odnosno slovo na slovo b. PG 900-02-na nacin broj na broj, odnosno slovo na slovo OBRATITI PAZNJU: Kontakt N, koji sluzi samo za povezivanje provodnika, izmjesten je izmedju kontakata 11 i 11T, a kontakt 11B ostaje neiskoristen. c. EMP 311b-na nacin broj na broj, odnosno slovo na slovo OBRATITI PAZNJU: Kontakt N, koji sluzi samo za povezivanje provodnika, na ovom programatoru ne postoji, pa se veza izmedju provodnika mora ostvariti na drugi nacin. Kontakt 11B ostaje neiskoristen.

5. Programator DPR 4, proizvodnje Ei-NIS, identican je programatoru PG 900-01, s tim sto kontakt N na PG 900-01 odgovara kontaktu 11B na DPR 4.

6. Razlika izmedju ves masine S 1014/E i S 1012 je u prekidacu "1/2". Naime, masina S 1014/E ima prekidac "1/2" i na semi je prikazano kako je spojen, dok masina S 1012 nema taj prekidac, pa je kontakt 22 od H2 direktno spojen na kontakt 6B programatora.

7. Programator EAT 9064a je identican programatoru EMP 311a i mijenja ga na nacin broj na broj.

8. Programator EAT 9064a u masini S10a kontakt 11B ostaje neiskoristen. c. EMP 311b-na nacin broj na broj, odnosno slovo na slovo OBRATITI PAZNJ14/E moze se zamjenuti programatorom PG 900L koristeci semu (S 1014/E sa PG 900L)

9. Programator PG 900-01 moze se zamjenuti slijedecim programatorima: a. PG 900L-na nacin broj na broj, odnosno slovo na slovo b. PG 900-02-na nacin broj na broj, odnosno slovo na slovo OBRATITI PAZNJU: Kontakt N je izmjesten izmedju kontakata 11 i 11T,

U: Kontakt N ne postoji, pa se veza izmedju provodnika mora ostvariti na drugi nacin. Kontakt 11B ostaje neiskoristen.

10. Programator EAT 9064a u masini FAVORIT 2000t moze se zamjenuti programatorom PG 900-01 koristeci semu (FAVORIT sa PG 900-01).

11. Elektricna sema ves masine GARANT 2007 sa EAT 9064a je identicna sa elektricnom semom ves masine S 1014/E sa EAT 9064a, s tim sto je kontakt 12 neiskoristen, jer GARANT 2007 nema prekidac i elektromagnet za otvaranje vrata. U slucaju da se ovaj programator treba zamjenuti nekim drugim, primjenuti tacke 7 i 8.

12. Programatori PG 700-02 i EMP 211a su medjusobno zamjenjljivi na nacin broj na broj odnosno slovo na slovo.

13. Ves masina EIDA E 14.5 ima ugradjen prekidac "1/2", a EIDA E 12.5 nema. Prekidac nije prikazan na elektricnoj semi i montaznom nacrtu EIDA E 12.5 i EIDA E 14.5 sa EMP 211a, a spaja se izmedju kontakta 26 programatora i kontakta 21 od H2.

14. Programator PG 900-02 moze se zamjenuti slijedecim programatorima: a. EMP 311b- na nacin broj na broj, odnosno slovo na slovo b. PG 900-01 i PG 900L- na nacin broj na broj, odnosno slovo na slovo Kontakt N ostaje neiskoristen, a veza 11B-kontakt 23 od H2 se izbacuje

15. Programator 790c nema zamjenu.